Dirgahayu Negeriku Indonesia

Dirgahayu negeriku Indonesia.. Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta rahaja. Sangat subur serta membawa kemakmuran.. Tertib, tentram, serta sejahtera dan berkecukupan. Aamiiin..⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#kemerdekaan #agustus #indonesia #hutri #merdeka #kemerdekaanindonesia #dirgahayuindonesia #indonesiamerdeka #kemerdekaanri #merahputih #indonesiamaju #newnormal #dirgahayu #dirumahaja #agustusan #nkri ##sejarah #kemerdekaansejati #harimerdeka #harikemerdekaan #madewithcolourscafe #proklamasi #ilustrasi #photoshopillustration #art #illustrationhttps://www.instagram.com/p/CSrA0U-gzgD/?utm_medium=tumblr

#art #photoshopillustration #kemerdekaan #kemerdekaanindonesia #harimerdeka #kemerdekaanri #harikemerdekaan #indonesia #kemerdekaansejati #nkri #dirgahayu #madewithcolourscafe #illustration #merdeka #merahputih #hutri #proklamasi #ilustrasi #agustus #sejarah #agustusan #dirumahaja #newnormal #indonesiamerdeka #indonesiamaju #dirgahayuindonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *